Notre équipe

"Nini" Raharivao Rasomaniraka 

CEO

Irianja Razafimihary

Owner

Ivo Razafimihary

Owner

Mejasoa Razafimihary

Owner

Hantatiana Razafindrasolo

Stagiaire Marketing 

Anthony Andriamarolahy

Opérations & finances

 

+261 20 22 351 82

  • LinkedIn

©2020 par Index-OI.